Innhold på siden

Arten er ikke risikovurdert fordi den er etablert per år 1800.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen

Begrunnelse

Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt arten har hatt faste bestander i Norge før den ble domestisert på 1700-tallet. Arten er defirnert som husdyr og beskyttet under dyrevelferdsloven i Norge.

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Honningbien overvintrer i bikuber og krever hovedsaklig menneskers hjelp til klare seg i Norge. Det finnes noen få rapporter om etablering av kolonier utenfor bikuber, men disse er ofte knyttet til bygninger.

Sitering

Staverløkk A, Endrestøl A, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Laugsand AE, Olberg S, Slagsvold PK og Åström S (2023). Hymenoptera: Vurdering av honningbie Apis mellifera for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/2851