Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 37
Limniske 0
Terrestriske 36
Marine 1
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.