Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 122
Limniske 0
Terrestriske 121
Marine 1
Antatt antall uoppdagede arter 78
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.