Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 613
Limniske 1
Terrestriske 590
Marine 22
Antatt antall uoppdagede arter 441
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder