Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Ancistrocerus oviventris
Vimeo video: Ancistrocerus oviventris
Vimeo video: Ancistrocerus trifasciatus
Vimeo video: Ancistrocerus gazella
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: