Mørk leirveps.

Mørk leirveps murer karakteristiske skorsteinsrør som inngangsparti til reiret. Hannene kjennetegnes på sammenrullete antennespisser og store tenner på undersiden av mellomlårene. Arten er lokalt vanlig i Sør-Norge på tørr mark med sand og leire. 

Mørk leirveps Odynerus spinipes (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.