Hagepapirveps.

Hagepapirveps Polistes dominula er en svært vanlig art i Mellom- og Sør-Europa, og arten har ekspandert nordover de senere år både som følge av varmere klima og hyppigere introduksjoner med varer, baggasje etc. I Norge er den påtruffet noen ganger innendørs og med importerte varer. Arten er nylig funnet etablert i Sverige, og man kan anta et den vil etablere seg også  i Norge i framtida. 

Hagepapirveps Polistes dominula (Christ, 1791)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.