Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 98
Limniske 0
Terrestriske 98
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder