Bakkegullveps.

Bakkegullveps er en nokså sjelden art med noen spredte funn på Østlandet, gjerne i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart er ukjent. Hunnene er nokså enkle å skille fra nærstående arter på at T2 domineres av tett finpunktur med noen ispedte grove punkter i et nokså stort område på sidene av leddet. Ellers grovt punktert.

Bakkegullveps Chrysis subcoriacea Linsenmaier, 1959
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.