Enggullveps.

Enggullveps er en av de vanligste artene i Chrysis ignita-gruppen i sørlige deler av landet. Vertsarter i Norge er murervepsene Ancistrocerus parietinus og A. quadratus. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men punkturen på T2 blir gradvis svakere bakover på leddet. T3 er typisk salformet hos hunnene.

Enggullveps Chrysis impressa Schenck, 1856
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.