Viergullveps.

Viergullveps er en meget sjelden art, som kun er funnet i sanddynelandskap på Lista og Jæren. Arten parasitterer på plantevepser som er knyttet til sandvier. Den er lett å skille fra Cleptes semiauratus på at pronotum mangler fure ved basis. Arten er svært lik Cleptes nitidulus som kan tenkes å forekomme i Norge.

Viergullveps Cleptes semicyaneus Tournier, 1879
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.