Tregullveps.

Tregullveps er arten som tidligere ble kalt Chrysis ignita Form A. Denne er funnet spredt på Østlandet og parasitterer på murervepsen Ancistrocerus nigricornis. Den er vanskelig å skille fra nærstående arter, men har kraftig punktur på hele bakkroppen, samt delte pannelister.

Tregullveps Chrysis terminata Dahlbom, 1854
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.