Sjuprikket marihøne er uten tvil vår mest kjente art av marihøner. Den er stor og karakteristisk med sine lite variable fargetegninger. Arten er svært vanlig over hele landet og finnes nesten overalt, til og med i fjellet. Den har et allsidig kosthold som domineres av bladlus. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød. Dekkvingene har sju nesten like store svarte flekker, dvs. tre på hver dekkvinge og én bak skutellen. Pronotum er svart med kremgule framhjørner. Undersiden av mellombrystet (mesothorax) har en stor hvit flekk i framhjørnet. Hodet er svart med to lyse flekker på innsiden av øynene. Beina er svarte. Antennene er forholdsvis korte, rødbrune og med mørk kølle. Lengde: 5,5–8 mm. 

Larve: Mørk grå grunnfarge med blåaktig skjær og svarte tuberkler på bryst- og bakkroppsledd. Oransje flekker på siden av første og fjerde bakkroppsledd. Første brystledd har oransje fram- og bakkanter. Beina er svarte.

Utbredelse

Sjuprikket marihøne er svært vanlig og er i Norge påvist over det meste av landet, også i fjellet. Den er vidt utbredt over hele Norden, Europa, Nord-Afrika og Palearktis for øvrig. Den finnes også i Sørøst-Asia, og tropisk Afrika, samt Nord-Amerika, der den er introdusert.

Levesett

Sjuprikket marihøne finnes nesten overalt, både i urbane strøk, i kulturlandskapet, i skogkanter og til og med på fjellet. Den lever like gjerne i løvtrær som på gras og urter. Arten lever hovedsakelig av bladlus, men spiser også trips, mellus, sikade- og sugernymfer, samt små larver av biller og sommerfugler. Den har normalt én generasjon hos oss, men kan ha to generasjoner på klimatisk gunstige steder. De voksne overvintrer i strøfall, under bark eller under steiner. 

Forvekslingsarter

Sjuprikket marihøne er med sin størrelse og lite variable fargetegninger en karakteristisk art som i prinsippet bare kan forveksles med maurmarihøne Coccinella magnifica. Denne er imidlertid mer høyhvelvet med svakere oppbøyde sidekanter på dekkvingene, og de to midtre svarte flekkene på dekkvingene er større enn de andre. Hos sjuprikket marihøne er flekkene på dekkvingene av noenlunde samme størrelse. På undersiden av brystet har sjuprikket marihøne to hvite flekker i hjørnene foran, mens maurmarihøne i tillegg har et par hvite flekker i bakre kant av brystet på undersiden.