Vimeo video: Formica fusca og Coccinella septempunctata

Svart sauemaur er en av de aller vanligste maurartene i Sør-Norge, og den finnes i en lang rekke ulike habitater fra tørr grus til morken ved og gjerne i områder som er bearbeidet som følge av menneskelig aktivitet. Arten er lite aggressiv og flykter raskt hvis den blir forstyrret. Den er gråsvart i fargen og ikke mulig å skille fra nordlig sauemaur uten å studere kroppsbehåringen i lupe.

Svart sauemaur Formica fusca Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Sjuprikket marihøne er uten tvil vår mest kjente art av marihøner. Den er stor og karakteristisk med sine lite variable fargetegninger. Arten er svært vanlig over hele landet og finnes nesten overalt, til og med i fjellet. Den har et allsidig kosthold som domineres av bladlus. 

Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.