Øyeflekket marihøne er vår aller største marihøneart. Den har et karakteristisk fargemønster med rød grunnfarge og svarte flekker med gult omriss. Den er spredt utbredt over hele landet og lever hovedsakelig av bladlus på furutrær. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er varmt rød. Dekkvingene har normalt 15 svarte flekker, men kan ha opptil 23 flekker, som har et mer eller mindre tydelig gult omriss. Av og til kan de svarte flekkene være sterkt redusert, slik at individet fremstår med gule flekker. Pronotum er svart med brede kremgule sidekanter som har én svart flekk i bakre del som går helt ut til kanten. Framkanten er smalt lys, og det finnes to lyse flekker ved basis. Hodet er svart og har normalt to lyse flekker innenfor øynene. Beina er svarte, men av og til rødlige på legger og tarser. Antenner er rødgule og forholdsvis lange. Lengde: 7–10 mm. 

Larve: Grå grunnfarge med svarte tuberkler på alle ledd, bortsett fra sidetuberklene på de første bakkroppsleddene som er lyse. Bakkroppsidene er lyse langs sidekanten, og pronotum er ofte lyst i bakkant, mens beina er mørke.

Utbredelse

Øyeflekket marihøne er utbredt i skogsområder og tettbygde strøk over hele landet, men ikke i fjellet. Den er sjelden i Nord-Norge og mest vanlig på Østlandet. Den har en vid utbredelse ellers i Norden og Europa for øvrig, unntatt lengst i sør. I Asia finnes den i hele taigabeltet til Mongolia, Kasakhstan, Kina og Korea. 

Levesett

Øyeflekket marihøne er først og fremst en skogsart, og lever av bladlus i trær. Den finnes hos oss hovedsakelig på furu, og spesielt i blomstringstiden kan den være tallrik. Den kan også finnes på gran eller i busker og kratt av løvtrær. De voksne kan tiltrekkes til lys og overvintrer under bark eller i strøfallet. 

Habitat for øyeflekket marihøne Anatis ocellata ved Tyrifjorden, Hole i Buskerud. 

Forvekslingsarter

Øyeflekket marihøne er svært karakteristisk med sitt fargemønster og er også vår største marihøne. Den kan derfor ikke forveksles med noen arter, men former uten svarte flekker kan minne om arter med brun grunnfarge og gule flekker. Disse har imidlertid aldri svart pronotum og er som regel mye mindre.

Atypisk form av øyeflekket marihøne Anatis ocellata med reduserte svarte flekker.