Nakensnegler er et populærnavn for en gruppe bløtdyr som helt eller delvis mangler et skall. De er best kjent for sine spektakulære former og prangende farger, og er yndede mål for undervannsfotografer og dykkerentusiaster.

Nakensnegler har nylig fått en del oppmerksomhet i Norge, men studier har til nå kun fokusert på en enkelt orden, Nudibranchia, og først og fremst i midt-norske områder. Ingen spesielt dedikerte vitenskapelige undersøkelser er gjort de siste 80 årene langs den lange kystlinja mellom Bergen og svenskegrensen i Sør-Norge. Denne regionen er imidlertid den mest sårbare i landet for ankomst og etablering av fremmede arter med tilknytning til temperert vann.

Dette prosjektet tar sikte på å utrede mangfold, utbredelse og økologi for alle grupper av nakensnegler som finnes i Norge (ordener Anaspidea, Nudibranchia, Pleurobrancomorpha, og Sacoglossa) og eventuelle fremmede arter. Parallelt vil det bli etablert et DNA-bibliotek og bildebiblioteker for alle innsamlede arter.

I tillegg til å studere museets samlinger, vil det legges vekt på nyinnsamlede prøver fra båt og med dykking ved hardbunn og tareskog. Alle arter vil bli fotografert levende for fargemønstre og morfologi og bli DNA-strekkodet. Ved tilfeller av potensielle kryptiske artskompleks vil anatomiske studier med skanning elektronmikroskopi og genetiske undersøkelser bli utført i tillegg.

Prosjektet vil dessuten iverksette og koordinere et «citizen science»-prosjekt, der ivrige dykkere og naturinteresserte kan samarbeide om datainnsamling.