Synergus thaumacerus er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter gallene til flere ulike gallvepsarter som verter. Arten er lett gjenkjennelig grunnet hannens store antenneledd. I Norge er arten kjent fra sommergaller av Trigosnaspis megaptera. Arten er utbredt i Sør-Norge.

Kjennetegn

Synergus thaumacerus er lett gjenkjennelig på det store førsteleddet på antennene som hannen har. Ellers er denne lett å klekke fra Trigonaspis megaptera-galler på forsommeren.

Hunn: Antennene er gulbrune og hårete, med et tykt- og delvis mørkt førsteledd (scapus) og kort og tynt tredjeledd. Hodet er gult til rødt eller sort og har tett med lyse hår. Munndelene er gule. Mellomkroppen er mørkebrun med lyse hår, tverrgående riller på ryggsiden og kraftige notaulier med full lengde. Midtfura har halv lengde av notauliene. Vingeskjellene (tegulae) er mørkebrune. Skutellet har tverrgående riller og lyse hår. Mesopleuron har kraftig langsgående stripestruktur. Beina er gule bortsett fra mørke hofter og lår. Vingene har gule ribber og jevn behåring og en lukket radialcelle. Bakkroppen er skinnende brun med noe punktuering bak. Lengde: 1,4–2,5 mm.

Hann: Ligner hunnen, men med 15 antenneledd. Karakteristisk stort tredjeledd på antennene som er omtrent fem ganger så stort som fjerde antenneledd. Lengde: 1,5–2,2 mm.

Hannene hos Synergus thaumacerus er lette å kjenne igjen på det store førsteleddet på antennene.

Vertsforhold

Arten er oppgitt som inkvilin hos Trigonaspis megaptera og Neuroterus quercusbaccarum

Utbredelse

Finnes trolig der vertsartene er utbredt i Norge. Registrerte funn fra Østlandet.

Forvekslingsarter

Denne arten er grei å bestemme med nøkler, men ellers hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten Synergus, og mange arter lar seg ikke skille ved DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.