Vepser: Synergus thaumacerus.

Synergus thaumacerus er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter gallene til flere ulike gallvepsarter som verter. Arten er lett gjenkjennelig grunnet hannens store antenneledd. I Norge er arten kjent fra sommergaller av Trigosnaspis megaptera. Arten er utbredt i Sør-Norge.

Synergus thaumacerus (Dalman 1823)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.