Vestlandet er et paradis for levermoser både i Norge og Europa, med et stort artsmangfold og svulmende mosematter. Her er det et stabilt fuktig klima med kalde somre og milde vintre. I heiområder i overgangen mellom skog og fjell vokser det levermoser som er sjeldne både i norsk og europeisk sammenheng.

Prosjektet har kartlagt og DNA-strekkodet mangfoldet av levermoser på Vestlandet, med særlig vekt på dårlig undersøkte områder og områder med høyt artsmangfold. Det er samlet inn prøver av 190 av de 279 artene av levermoser som er registrert i Norge. Materialet er samlet fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag, med vekt på Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Omlag 3/4 av de ulike artene av levermoser som forekommer i Norge har nå fått en DNA-strekkode.

Arten Colura calyptrifolia er funnet for første gang i Norge og goldmose Leptoscypus cuneifolius funnet for første gang siden 1896. Nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii som fra før kun er kjent fra et område, og regnes sterkt truet (EN), er funnet i et nytt område. Genetiske studier av fettmose Aneura pinguis viser at vi har sju forskjellige genetiske grupper i Norge. Det er også funnet to nye bladmoser for Norge i prosjektet, Bryum dixonii og Scopelophila ligulata.

Gjennom prosjektet er det samlet inn 1800 belegg av moser (1100 av levermoser og 700 av bladmoser) som ligger i herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet og som er gjort tilgjengelig via Artskart/GBIF.

Innsamlingsmetoder

Håndplukking

Publikasjoner

Appelgren L, Carlsson O og Homble K (2016). Scopelophila ligulata recorded for the first time in northern Europe. Lindbergia 39: 12-19.

Hassel K, Appelgren L, Blom HH, Flynn KM, Gaarder G, Heegaard E, Høitomt T, Jordal JB, Lima M, Söderström L og Wangen K (2014). Colura calyptrifolia a new oceanic liverwort to Norway and Scandinavia. Lindbergia 37: 1-5.

Hassel K, Johnsen JI, Jordal JB og Knutsen A (2015). Porella obtusata: distribution, ecology and threats at the west coast of Norway, the northern fringe of its European distribution. Lindbergia 38: 30-38.

Wangen K, Speed JDM og Hassel K (2016). Hyper-oceanic liverwort species of conservation concern: evidence for dispersal limitation and identification of suitable uncolonised regions. Biodivers Conserv. https://doi.org/10.1007/s10531-016-1105-y