Eik er et treslag som lever lenge, og som også har vært lenge i Norge. Eik har idag en begrenset utbredelse som strekker seg fra lavlandet i østlige deler av Norge og videre langs kystområdene nord til Trøndelag. Artsmangfoldet av insekter og andre virvelløse dyr som lever i tilknytning til varmekjære løvtrær som eik er kjent for å være høy. 

Insektlivet i trekroner er lite utforsket i Norge. Prosjektet har undersøkt eiketrær fra seks lokaliteter i kommunene Kvam i Hordaland og i Drangedal, Larvik og Porsgrunn i Telemark, ved hjelp av en teknikk som tåkelegger trekronene med et insektmiddel. Tåkeleggingen ble gjennomført om natten under tørre og vindstille værforhold. Insektene som falt ned fra trærne ble samlet opp i store insekthåver som sto på bakken eller var hengt opp i de nedre greinene til treet. Materialet ble deretter sortert og sendt til taksonomiske eksperter som identifiserte hvilke arter som var samlet inn.

Til sammen ble det oppdaget 82 nye arter for Norge (tovinger og vepser), og av disse var 17 nye arter for vitenskapen. Blant de hittil helt ukjente artene ble det funnet mange nye arter av pukkelfluer (Phoridae). Pukkelfluer ligner på fruktfluer, men de springer mer enn de flyr sammenlignet med andre fluer. Mange er ganske sære i matveien. De suger væske fra andre insekter, kadavre og møkk eller suger nektar fra planter. Det er foreløpig uvisst hva de nye faunamedlemmene gjør i toppen av en eikekrone. Før det er mulig å finne ut mer om hvilke funksjoner disse nye artene har i skogøkosystemet, skal de nye artene bekrives og få et vitenskapelig navn etter gjeldende internasjonale regelverk. 

 

Innsamlingsmetoder

Gassing av trekroner med PySekt - 1% og bensin-drevet gasser. Insektene faller end i stpre nett på bakken under trærne (Canopy fogging).

Publikasjoner

Köhler A, Menzel F, Thunes KH & Søli GEE (2014). Black Fungus Gnats (Diptera: Sciaridae) in oak canopies: description of Bradysia quercina spec. nov. and new records for Norway. Studia dipterologica 20(2): 325-331