Silkebiene hekker gjerne i bakken i sandskråninger eller jordskjæringer. Noen arter kan også bo i husbukkganger i gamle husvegger.

Silkebiene (Colletes spp.) kan minne litt om honningbier, men mangler hår på øynene. De kan også minne om sandbier (Andrena spp.), men hunnene mangler pygidium (flatt parti på siste ryggledd) og mangler også fovea (matt nedtrykt felt innenfor hvert øye).