Klubbeelvelibelle er en gul og svart eller grønn og svart øyenstikker som trives langs sakteflytende elver. Den er funnet noen steder på det sentrale Østlandet.

Størrelse

Hann av klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus. Elvelibellene kjennetegnes ved at øynene ikke møtes oppå hodet. Arten kjennes blant annet på de små, svarte analvedhengene.

Hunn av klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus. Begge kjønn oppholder seg for det meste nær vann.

Kroppslengde 48–50 mm, vingespenn 62–69 mm.

Kjennetegn

Klubbeelvelibelle er en middels stor øyenstikker med klubbeformet bakkropp og svarte og gule eller svarte og grønne tegninger. Øynene er grønne og tydelig adskilt. Sidene av brystet er overveiende gule/grønne. Bakkroppen er svart med smale, gule/grønne midtflekker. Analvedhengene er svarte. Hannen og hunnen likner hverandre.

Forvekslingsarter

Familien skilles fra andre familier ved at øynene er tydelig adskilt oppå hodet. Arten skilles fra tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus ved at brystet har mindre utbredte svarte tegninger på siden. Arten ligner særlig grønnelvelibelle Ophiogomphus cecilia (ikke funnet i Norge), men denne har trefarget kropp (svart og grønn på hode og bryst, svart og gul på bakkroppen) og brede lyse midtflekker på bakkroppen inklusive de tre siste leddene. Arten kan skilles fra begge de nevnte artene på at analvedhengene er små og svarte.

Totalutbredelse

Arten finnes i Nord- og Sentral-Europa og videre østover i Russland. Den mangler i middelhavslandene.

Utbredelse i Norge

Arten finnes i Østfold, Vestfold, Akershus og sydlige Hedmark.

Levested og økologi

Arten lever langs små til middels store elver/bekker med leirjord/sandbunn. Den flyr meget raskt, men sitter også ofte hvilende på vegetasjon langs elvebredden. Nymfen blir 27–30 mm. Utviklingen tar 3–5 år.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunkt i slutten av juni.

Nymfe av klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus. Nymfen graver i sand på bunnen av sjøer og stilleflytende elver.