Klubbeelvelibelle.

Klubbeelvelibelle er en gul og svart eller grønn og svart øyenstikker som trives langs sakteflytende elver. Den er funnet noen steder på det sentrale Østlandet.

Klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.