Septemberlibelle er en relativt liten, blå- og gulmønstret storlibelle med et karakteristisk gult naglemerke på ryggen. Arten er nyinnvandret til Norge.

Størrelse

Hann av septemberlibelle Aeshna mixta. Et godt kjennetegn på arten er den smale, gule kilen på andre bakkroppssegment.

Hunn av septemberlibelle Aeshna mixta. Hunnen har vanligvis gule flekker, men kan unntaksvis være blå som denne.

Kroppslengde 61–66 mm, vingespenn 82–85 mm.

Kjennetegn

Begge kjønn er brune (hannen mørkest) med korte gule skulderstreker og to brede, gule til blå diagonalbånd på siden av brystet. Bakkroppen har en mosaikk av lyse parstriper og parflekker. Disse stripene og flekkene er alternerende gule og blå hos modne hanner, vanligvis gule hos hunner og umodne hanner, men begge kjønn kan ha overveiende blå flekker på både bryst og bakkropp. Andre bakkroppsledd har en liten men karakteristisk gul nagleformet tegning. Begge vingepar har brun framkant.

Forvekslingsarter

Septemberlibelle kan forveksles med flere andre Aeshna-arter, men kjennes på kombinasjonen av korte skulderstreker og den gule, nagleformete tegningen på andre bakkroppsledd. Blågrønnlibelle A. cyanea har en lignende gulgrønn kiletegning, men har kraftigere grønne skulderstreker. Arten er mindre enn de fleste andre Aeshna-artene, med unntak av fjellibelle A. caerulea.

Totalutbredelse

Hann av septemberlibelle Aeshna mixta i flukt. Arten er en sterk flyger som kan trekke over store avstander.

Arten er en vandreart som har blitt mer tallrik i Norden de siste 10-årene. Den finnes i store deler av Mellom- og Sør-Europa og sørover til Nord-Afrika. Østlig utbredt mot Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Arten ble funnet ny for Norge i 2004 ved Børsesjø i Telemark. Siden da er det gjort mange funn langs hele kyststripa fra Østfold via Oslo til Rogaland. Funnene dreier seg trolig dels om migranter sørfra og dels om etablerte forekomster.

Levested og økologi

Arten er varmekjær. Den finnes ved næringsrike vann, gjerne med mye kantvegetasjon, og også ved stilleflytende elver og brakkvann. Nymfen blir 30–38 mm. Utviklingen er ett-årig.

Flyvetid

Fra slutten av juli og gjerne ut i oktober, med tyngdepunkt i august. Arten er en av våre seneste arter.