Høstøyenstikker Aeshna mixta Latreille, 1805

  • | Göran Liljeberg

En relativt liten, blå- og gulmønstret mosaikkøyenstikker med et karakteristisk gult naglemerke på ryggen. Arten er nyinnvandret til Norge.

Høstøyenstikker Aeshna mixta Latreille, 1805
| Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi