Blåpraktvannymfe er en vakker blåmetallisk vannymfe med blå vinger og flagrende, sommerfuglaktig flukt.

Størrelse

Hann av blåpraktvannymfe Calopteryx virgo. Arten er en av våre flotteste vannymfer, og kjønnsmodne hanner lar seg lett identifisere på de nesten helblå vingene.

Hunn av blåpraktvannymfe Calopteryx virgoHunnen mangler hannens blå vingetegninger og ligner den nært beslektede arten båndpraktvannymfe. Den kan som regel skilles fra denne på mer bruntonede vinger.

Kroppslengde 45–48 mm, vingespenn 65–72 mm.

Kjennetegn

Kroppen er metallskinnende blågrønn (hanner) eller grønn (hunner). Vingene er brede med tett ribbenett. Kjønnsmodne hanner har metallblå vinger. Hunnen har gjennomsiktige, svakt bruntonede vinger. I flukten minner arten om en sommerfugl.

Forvekslingsarter

Arten ligner båndpraktvannymfe Calopteryx splendens. Hannen kan kjennes på at vingens blåfarge dekker det meste av vingen. Hunnene er svært like, men blåpraktvannymfe har mer bruntonede vinger, og vingemerket er lengre fra vingetuppen. Arten skilles fra andre vannymfer på de brede, tettribbete vingene.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i mesteparten av Europa og østover gjennom Russland til Japan.

Utbredelse i Norge

Arten finnes over det meste av Øst- og Sørlandet fra sørøstre Hedmark sørover til Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud, og videre langs kysten ned til Flekkefjord i Vest-Agder. Den er videre funnet på Vestlandet fra Karmøy (RY) i sør til Os (HOY) i nord. Også funnet flere steder i Trøndelag (blant annet i Stjørdal), samt på en håndfull lokaliteter i Pasvik i Finnmark.

Levested og økologi

Arten forekommer ved rene elver med grus- og steinbunn og med noe kantvegetasjon av trær og busker, gjerne skyggefullt. De voksne svermer ofte flere sammen i evjer og bukter. Nymfen blir 30–35 mm og har utpregede lange bein og hode som ikke er bredere enn kroppen. Den lever på ulike vannplanter, tåler forurensing dårlig og vil helst ikke ha vanntemperaturer over 18 ºC. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunktet i juli.

Blåpraktvannymfe Calopteryx virgo i kurtise. Hannen spiller med de blå vingetegningene når han gjør kur til hunnen.