Blåpraktvannymfe.

Blåpraktvannymfe er en vakker blåmetallisk vannymfe med blå vinger og flagrende, sommerfuglaktig flukt.

Blåpraktvannymfe Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.