Rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis er en stor og brun rovflue. Den har helt svarte lår og nesten alle de kraftige hårene på beina er svarte. Arten trives best i varme og tørre omgivelser, gjerne ved sandtak og nær områder med varm sand. Arten er kun funnet på noen få lokaliteter i Oslofjordområdet. 

Utseende

Rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis er en stor, brun rovflue (kroppslengde på 1,5-2,0 cm). Bakkroppen kan virke helt gulbrun, men basisfargen er svart. Den har helt svarte bein og de fleste kraftige hårene er svarte. Genitaliene hos både hunnene og hannene er svært karakteristiske. Hunnen har et bredt og flattrykt (lateralt) eggleggingsrør (ovipositor). Dette er unikt for rødskjeggrovflue og forekommer kun hos børsterovflue Dysmachus trigonus i tillegg i Norge. Hannene har en godt utviklet ventral utvekst med lange apikale hår på enden av bakkroppen (abdomen). Denne utveksten mangler det karakteristiske v-formede hakket og svarte hårene som finnes hos den mindre arten svarthårrovflua Tolmerus atricapillus

Levesett

De voksne individene er rovdyr på større insekter som for eksempel stilettfluer (Therevidae). Arten hviler i vegetasjonen og på bar bakke mens den venter på at byttedyrene skal komme innen rekkevidde. Det er registrert en rekkevidde på ca. 75 cm fra stillesittende posisjon. Hunnen legger egg i gresstrå som hun selv kutter hull i. Flere egg legges i samme gresstrå. Rødskjeggrovflue trives best i sandområder langs kysten i Norge. 

Utbredelse

Rødskjeggrovflue er kun funnet på noen få lokaliteter i Oslofjordområdet. Felles for disse funnstedene er at de er nære kysten og gjerne varme sandområder. Arten finnes trolig spredt langs kysten fra svenskegrensen til Agder. Man kan heller ikke utelukke at den finnes på varme sandområder i innlandet.

Forvekslingsarter

Rødskjeggrovflue kan forveksles med den mindre arten svarthårrovflue Tolmerus atricapillus. Arten kan likevel lett skilles på detaljer i hannens og hunnens genitalier (se avsnitt over "utseende"). Arten kan også forveksles med arter i slektene Dysmachus, Philonicus og Machimus. Den skilles fra disse ved at de grove hårene på beina er svarte, mens de hos de Dysmachus, Philonicus og Machimus i all hovedsak er hvite. I tillegg er vingetippene hos arter i disse slektene mer mørke enn hos rødskjeggrovflue.