Rødskjeggrovflue.

Rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis er en stor og brun rovflue. Den har helt svarte lår og nesten alle de kraftige hårene på beina er svarte. Arten trives best i varme og tørre omgivelser, gjerne ved sandtak og nær områder med varm sand. Arten er kun funnet på noen få lokaliteter i Oslofjordområdet. 

Rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.