Edelgullveps er en meget sjelden art som kun er funnet en gang i Norge på 1990-tallet i Eidskog i Hedmark. Som vertsart, er Odynerus melanocephalus oppgitt i litteraturen, men denne er ikke gjenfunnet i Norge i nyere tid. Arten kan muliges også bruke den mindre sjeldne Odynerus spinipes. Edelgullveps har gått sterkt tilbake i hele Skandinavia, og det er usikkert om den fortsatt finnes i Norge.

For more information, please see the English species page