Vingespenn

83–121 mm.

Kjennetegn

Både kropp og vinger er tegnet i ulike grønnsjatteringer. Framvingen har dessuten et rosa-hvitt skråbånd. Arten kan ikke forveksles med noen annen art.

Totalutbredelse

Afrika, områdene rundt Middelhavet, Midt-Østen, India og Sri Lanka. Migrerer til Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Fra Norge foreligger det et gammelt funn fra Oslo, samt noen ytterst få funn fra Østlandet i nyere tid. Alle norske funn er migranter.

Unge stadier

Larven lever på oleander. I Sør-Europa lever den også på bladene av vindrue (Vitis) og gravmyrt (Vinca). Den blir rundt 10 cm lang.

Flyvetid

Ultimo juli - oktober.

Økologi

Oppsøker blomster i skumringen og om natta.