Vingespenn

41–46 mm.

Kjennetegn

Vingene er glassklare med unntak av ribbene, en smal mørk kant ytterst på hvert vingepar og et grønnlig felt ved bakkanten. Kroppen er hårete med et gulbrunt bånd tvers over bakkroppen. Antennen blir tykkere mot enden og ender i en liten krok. Arten ligner bredkantet humlesvermer men kan skilles fra denne ved at cellen i framvingen ikke er delt på langs av en ekstra ribbe, ved at den mørke vingekanten er smalere, ved at tverribben ytterst i cellen på framvingen ikke danner en mørk flekk, og ved at det mørke tverrbåndet på bakkroppen har rikelig med gulgrønn behåring.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika og det nordlige Iran.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden nord til sydligste Nordland. Bare i lavlandet.

Unge stadier

Larven lever på undersiden av bladene til rødknapp og blåknapp. Larveutviklingen skjer i juli–august.

Flyvetid

Mai–juni.

Økologi

På blomsterrike enger og skoglysninger. Den voksne sommerfuglen flyr om dagen i solskinn og oppsøker ivrig blomster av blant annet engtjæreblom. I flukt minner den om en humle.