Vingespenn

50–58 mm.

Kjennetegn

Kropp og framvinger gråbrune. Framvingene med to mørke, smale tverrbånd. Bakvingene er lysende okergule. Kroppen er kraftig og bred i forhold til de relativt små vingene.

Totalutbredelse

Sør Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, mot øst til Kina og Japan. I Nord-Europa finnes den kun som immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet over hele landet men hovedsakelig i Sør-Norge. Alle norske funn er migranter. Den har historisk vært en svært sjelden migrant. I 2006 var det imidlertid en masseinvasjon av arten, og i årene etter har den vært mer tallrik.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), av og til andre planter. Larveutviklingen skjer i juli–august.

Flyvetid

Medio mai - primo oktober. Flest i august–september.

Økologi

De voksne sommerfuglene flyr om dagen og oppsøker blomster. De svirrende vingene gir fra seg en hørbar lyd mens sommerfuglen står stille i lufta og suger nektar.