Vingespenn

32-35 mm.

Kjennetegn

Utseende og flyvetid overlapper en del med bringebærteglfly, og ikke alle individer kan bestemmes med sikkerhet uten ved genitalundersøkelse. Individer som flyr midt på sommeren oppfatter vi som engteglfly. Dette gjelder særlig dyr fra Nord-Norge.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På enger, spesielt fuktige.