Vingespenn

Hann 33-39 mm., hunn 43-49 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, østover til russisk Fjerne Østen i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Tilfeldig på den nordlige delen av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio august - primo september.

Økologi

På ulike åpne biotoper, ofte ved dyrket mark.