Vingespenn

32-39 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs Sørlandskysten. Sjelden ved ytre Oslofjord.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), men kan også leve på andre løvtrær.

Flyvetid

Ultimo april - medio mai.

Økologi

I eikeskog.