Vingespenn

37-42 mm.

Kjennetegn

Framvinger med delt nyremerke, lyse ribber og tydelige framkantpletter. Den seinere flyvetiden skiller arten fra kalkvikkefly.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Oslo og på Sørlandet vest til Mandal. Det er gjort noen få funn i Buskerud nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på fuglevikke og skogvikke.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

På enger og skoglysninger.