Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet vest til Kristiansand og på Østlandet nord til Oslo, sjelden på Østlandet nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på lav på greiner av ulike treslag.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I skog.