Vingespenn

25-29 mm.

Kjennetegn

Hannens framføtter mangler tarser.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men har i senere år beveget seg mot nord i Danmark og Sør-Sverige.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av blant annet Rubus (bringebær og bjørnebær).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

Lysninger og skogbryn i løvskog.