Småvepsebie er en relativt liten og mørk art med totannete mandibler. Den er ganske fåtallig, til tross for at den parasitterer på den vanlige viersandbien Andrena ruficrus. Det er spredte funn av småvepsebie fra hele Sør-Norge, inkludert Trøndelag.

Vertsart