En relativt liten og mørk art med totannete mandibler som er relativt fåtallig på tross av at den parasitterer på den vanlige Andrena ruficrus. Spredte funn fra hele Sør-Norge inkludert Trøndelag.