Engvepsebie er en relativt sjelden art. Den finnes oftest i tørr engvegetasjon med mye blåklokke og flyr utpå sommeren, i juli, sammen med klokkesandbie Andrena coitana som den parasitterer på. Den er lett å kjenne på at den mangler kjøl mellom antennefestene. Det finnes spredte funn i Sør-Norge nord til Trøndelag. 

Vertsart