Reliktjordbie er en av Skandinavias mest sjeldne bier. Den er funnet kun to ganger i Norge i sandtak ved Busund på Ringerike. Trolig er den meget varmekjær, men lite er kjent om habitatkravene til denne arten. Arten har meget svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.