Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 9
Limniske 1
Terrestriske 8
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.