Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KA·h|g]
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·h|g]