Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 244
Limniske 0
Terrestriske 244
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1,356
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder