Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 261
Limniske 2
Terrestriske 259
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1,361
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder