Klassifisering
Kategori

Fastlands-Norge med havområder

Gjeldende kategori er potensielt høy risiko PH

Potensielt høy risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2018

Svalbard

Gjeldende kategori er ingen kjent risiko NK

Ingen kjent risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2018
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.