Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
s*[UF∙e|d]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s*[KA·f|e]