Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s+[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s+[KA·g|f]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
V10-C-2 kalkrik våteng
s*[KA·f|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
v
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
v, s+[MF·d|e]