Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Tachina fera
Vimeo video: Tachina fera
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: NE